Az album kiadását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap 

Szabadkéz Kft. 2011 www.szabadkez.hu

Az album bemutatása

A Szabadkéz Produkciós Iroda Kft. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával most jelentette meg reprint kiadásban a MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI TÉRKÉPEKBEN - 1920 című 148 oldalas térképalbumot.

Az eredetiként szolgáló mű 1920. júliusában, azaz a Trianoni Békeszerződés aláírása előtt jelent meg magyar-angol nyelven Emich Gusztáv magyar kir. kereskedelemügyi miniszter felügyelete alatt.

A térképalbum előszava a következő képen fogalmaz: „Az első kiadás 1919. év végén jelent meg kevés példányszámban. A belföld és a külföld annyira érdeklődött a megjelent munka iránt, hogy új kiadás vált szükségessé. Ez a kiadás tetemesen bővebb az elsőnél: az előbbi 57 térképet, ez a kiadás pedig 74 térképet és 6 grafikont tartalmaz. Megkíséreljük ebben a munkában Magyarország gazdasági viszonyainak térképekben való bemutatását, főleg a világháború előtti békeév (1913) adatainak felhasználásával, mivel azt hisszük, hogy az ország egyes vidékeinek gazdasági kapcsolódásairól legtisztább képet csakis a normális viszonyok adatai szolgáltathatnak. A mellékelt gazdasági térképek szerint Magyarország (Nagy-Magyarország - a szerk.) egyes vidékei gazdaságilag teljesen kiegészítik egymást; az ország hegy- és vízrajzi térképe pedig arról tanúskodik, hogy a forgalmat, az erdőgazdálkodást, a folyamszabályozást és általában az egész vízgazdálkodást (azaz a környezetvédelmet) Magyarország területén célszerűen csak egy kéz igazgathatja.”