Az album kiadását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap 

Szabadkéz Kft. 2011 www.szabadkez.hu

Az album adatai, mintaoldalak

Az utánnyomott album mérete 31 x 22 cm (az eredeti 37,2 x 26,3 cm méretű volt), fekvő 74 lap, azaz 148 oldal.

Az albumhoz tartozik továbbá egy nagyméretű hegy- és vízrajzi, valamint egy népességet ábrázoló térképmelléklet.

Az album különlegessége, hogy valamennyi színes térképlap elé olyan átlátszó fólia (pausz) van beragasztva, melyen az 1000 éves Magyarország határain belül a jelenlegi országhatárok is láthatók. A térképre ráhajtott lapon keresztül így láthatóvá válik, hogy a szétdarabolt országrészek következtében hol, milyen károkat szenvedett el ez a terület úgy környezetvédelmi, mint társadalmi és gazdasági szempontból. Trianon óta Magyarország területén még mindig kettészakított települések, hidak, vasútpályák, utak, elszakított rokonok néznek át a határokon.

Tartalom

1. lap – Magyarország hegyei és vizei 2. lap – Hegy- vízrajzi térkép, esővonalakkal (nagy méretű melléklet) 3. lap – Vízhálózat és hajózható víziutak 4. lap – Hőmérséklet 5. lap – Vasutak a XIV. és XV. század útvonalaival 5b lap – A Magyarbirodalom vasúthálózatának fejlődése 1846-tól 1913-ig (grafikon) 6. lap – Vasútvonalak kiépülése 7. lap – Vasúti forgalom 1913-ban 8. lap – Vontató szükséglet - Vízierők 9. lap – Vasúti személyforgalom 10. lap – Közutak 11. lap – Postahivatalok 12. lap – A Magyarbirodalom külkereskedelmi forgalma évenként 1882-1913 13. lap – A Magyarbirodalom külforgalma áruk szerint 1913-ban 14. lap – Széntermelés 14b lap – A Magyarbirodalom széntermelése, szénforgalma és szénfogyasztása 1855-től 1913-ig (grafikon) 15. lap – Ásványi fűtőanyagkészlet 16. lap – Mechanikai energia szükséglet, vizierők 17. lap – Legrégibb kultúrtelepek, Őskőkorszak, Újkőkorszak, Rézkorszak 18. lap – Kultúrtelepek a vaskorszakokban, Halstatti idő, La Téne idő 19. lap – Néprajzi térkép (nagy méretű melléklet) 20. lap – Írni- olvasni tudók megoszlása 21. lap – Népszaporodás, Kivándorlás, Szántóföld 22. lap – Nagybirtokok 23. lap – Napilapok és folyóiratok 24. lap – Könyvek 25. lap – Hitelintézetek 26. lap – Mezőgazdasági – szőlészeti és borászati, erdészeti és bányászati - szakiskolák 27. lap – Erdőövek, Fűrésztelepek 28. lap – Erdők, Papirosanyag és papirosgyárak 29. lap – Szántóföldek 30. lap – Kenyérmagvak, búza és rozs felesleg illetve hiány megyénként 31. lap – Búza 32. lap – Rozs 33. lap – Árpa 34. lap – Zab 35. lap – Kukorica 36. lap – Burgonya 37. lap – Szőlő 38. lap – Méz 39. lap – Selyemgubó termelés 40. lap – Szarvasmarha 41. lap – Sertés 42. lap – Ló 43. lap – Juh 44. lap – Iparoktatási intézmények 45. lap – Iparos- és kereskedő tanonciskolák 46. lap – Gyári- és bányamunkásság 47. lap – Iparfejlesztés 48. lap – Gyári malmok 49. lap – Cukorrépa 49b lap – A Magyarbirodalom cukoriparának fejlődése 1888-89-től 1913/15-ig (grafikon) 50. lap – Cukorgyárak 51. lap – Ipari- és mezőgazdasági szeszgyárak 52. lap – Sörgyárak 53. lap – Dohánnyal beültetett terület 1913-ban, Dohánytermelés, Dohányraktárak, Dohánygyárak 54. lap – Keményítő gyárak 55. lap – Növénykonzervgyárak 56. lap – Növényolajgyárak 57. lap – Szappan- és gyertyagyárak 58. lap – Vasércbányászat 59. lap – Vas- és acélgyártás 60. lap – Gépgyárak 61. lap – A textilipar fejlesztése 62. lap – Kender és kendergyárak 63. lap – Len és lengyárak 64. lap – Pamutipar, Jutagyárak 65. lap – Gyapjúipar 66. lap – Bőrgyárak 67. lap – Kőolajfinomító gyárak 68. lap – Műtrágyagyárak 69. lap – Cementgyárak, üveggyárak 70. lap – Kőbányák 71. lap – Téglagyárak 72. lap – Sóbányászat 73. lap – Egyenes adók

Mintaoldalak