Az album kiadását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap 

Szabadkéz Kft. 2011 www.szabadkez.hu

Kedves Olvasó!

Amikor a Szabadkéz Produkciós Iroda Kft. elhatározta az 1920-ban megjelent térképalbum újra kiadását, azt a célt tűzte maga elé, hogy hozzájáruljon a mai európai emberek Magyarországot érintő, Trianonhoz kötődő képe megértésének alakulásához, a hajdani valóság megismeréséhez.

Bizonyára sokan vannak Európában, akiknek hiányosak az ismeretei az 1000 éven át prosperáló Magyarországról. Bőven vannak olyanok, akiknek nem sok ismeretük lehet arról, hogy a magyarok míly hatalmas veszteségek árán állíthatták meg területükön a tatárokat majd később a törököket! Olyan veszteségek árán (egész falvak, városok tűntek el a romok alatt), melyek mind a mai napig kihatnak Magyarország demográfiai és gazdasági állapotára, lehetőséget adva más népek fokozatos betelepülésére, befogadására. Gondoljunk csak bele, a 890-es évek környékén – a honfoglalás korában – a magyarok létszáma megegyezett Anglia lélekszámával, miközben ma az angolok már ötször annyian vannak, mint a magyarok. Ugyanabban az időben kezdődött meg Magyarország 150 éves küzdelme a törökök ellen, mint mikor Európa szerencsésebb felén Amerika és India felé indulhattak kalandos vállalkozók felfedező útra, vagy meghódítani távoli területeket. 1514-ben a magyarok a pápa felhívására gyülekezőt voltak kénytelenek a török ellen meghirdetni, mely már közvetlenül fenyegette a keresztény Európa határait. Az már az ország külön tragédiája, hogy a főleg nincstelenekből álló gyülekező had először mégsem a török ellen, hanem saját urai ellen fordult, hogy aztán a török ellen a magyar király hadaival, legyengülten szállhasson csak szembe.

Trianon

Ha meg is értjük – igyekszünk megérteni, mert ilyen a politika – az 1900-as évek nagyhatalmainak azon törekvéseit, hogy a Habsburg uralkodóház erejét Magyarország megsemmisítésén keresztül akarták megtörni. Az azonban semmiképpen és semmivel sem indokolható, hogy több milliós magyar néptömegeket másodrangú polgárként az enyészetnek odavetve zárják határokon túlra, miközben papíron garantáltak mindenféle önrendelkezési jogot, és fennen hirdették minden nép egyenjogúságát.

A magyarok nagy tömegei azóta is (lassan 100 éve) megaláztatásnak, megkülönböztetésnek vannak kitéve. Annak ellenére, hogy az 1920-as állapotokhoz viszonyítva az utódállamok erőszakos asszimilációs politikájának köszönhetően sok helyen már nem kis mértékben megváltozott a lakosság aránya -, Trianon mégis, ma is tovább hat, pedig hol van már a Habsburg hatalom?

Látható, hogy a békediktátum Európa közepén a jelenben is a kultúrájukat, nyelvüket, hagyományaikat megőrizni vágyó emberek millióit kényszeríti folytonos megalkuvásba, depresszióba.

Kell, hogy legyen a közös Európában olyan megértés és akarat, mely korrigálja a múlt hibáit.